خطاهای شناختی یا Cognitive Errors از جمله بحث‌های مهم در حوزه مدیریت، روانشناسی و دانش مالی رفتاری محسوب می‌شوند.
این خطاها، در هنگام تحلیل و تفسیر و قضاوت در مورد تصمیم‌گیری‌ها، ما را به دام خود گرفتار می‌کنند و موجب می‌شوند که ما نتوانیم شرایط موجود را به درستی ارزیابی کرده و بهترین گزینه‌ی پیش رو را انتخاب کنیم.
جلبی است بدانیم که خطاهای شناختی به مرور زمان و در اثر زندگی طولانی‌ مدت انسان بر روی کره زمین، در مغز ما شکل گرفته‌اند و با این که هزینه‌هایی سنگین در عدم تصمیم‌گیری‌های مناسب به ما تحمیل کرده‌اند اما ضامن بقا و سلامت و تصمیم‌گیری‌های سریع در بحران ها نیز بوده‌اند.
شاید بتوان خطاهای شناختی را قواعد محاسبات سرانگشتی مغز انسان دانست که اگر چه مزایای زیادی دارد، اما دردسرهای خود را هم به همراه خواهد داشت.
ضرب‌المثل مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد، نمونه‌ای از راهکارهای قدیمی حل مسئله را روایت می‌کند که می‌تواند در زندگی امروز، به یک خطای شناختی تبدیل شود. خطایی که آن را به عنوان خطای تعمیم می‌شناسیم.
یا هنگامیکه شما در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنید و دچار ضرر و زیان می‌گردید ممکن است هرگز دوباره وارد بازارهای مالی نشوید. ما در اینجا بر آنیم تا در کلینیک مالی رفتاری با استفاده از دانش مالی رفتاری و مدیریت سرمایه این خطا ها را شناسایی و مرتفع کنیم .