آدام اسمیت می گوید اگر در مورد خودتان شناخت کافی ندارید، بازار جای گرانی برای کسب این شناخت است. در واقع شناخت دیگران هوش و آگاهی است؛ شناخت خود خرد ناب است. تسلط بر دیگران قدرت است؛ تسلط بر خود، قدرت حقیقی است.
آیا توجه کرده اید که متاسفانه به طرز عجیبی سرمایه گذاری در زمان نامناسب بین فعالان بازار متداول شده است؛ منظور خرید در زمان اوج قیمت ها و فروش در زمان پایین ترین حد قیمت هاست؟ چرا که بیشتر افراد در برآوردهای خود فقط از ارزیابی های سطحی ملموس یا حسابداری ذهنی یا حساب سرانگشتی، استفاده کرده بودند.
بسیاری از ما نمی خواهیم به یک مهمانی قبل از شروع برسیم و نمی خواهیم قبل از اتمام آن را ترک کنیم. این کار در مورد زمان بندی کسب و کار یا سرمایه گذاری نیز صادق است. اما توانایی در انجام درست و به موقع این دستورالعمل برای داشتن عملکرد مناسب عامل اصلی است. این کار مستلزم صبر و شکیبایی فوق العاده، اعتمادبه نفس، خودشناسی یا خودآگاهی است.
مدیریت بر خویش یا مدیریت لحظه های عاطفی خود همچون (حرص و آز، ترس و وحشت و ناامنی، و عدم اطمینان)، فقط زمانی حاصل می شود که توانسته باشید خویشتن خویش را درک کرده و به پیش شرط های خودشناسی نائل شده باشید.
ممکن است شگفت زده شوید و سئوال کنید که چرا شناخت خویشتن از شناخت بازارها مهم تر است. این که باید یک فهم ابتدایی از بازارها، ابزارهای مالی، شیوه های تجزیه و تحلیل و راهبردهای بالقوه در خصوص سرمایه گذاری داشته باشید تا سرمایه گذاری موثر و موفقی داشته باشید؛ کاملا درست است؛ با این حال، بسیاری از سرمایه گذاران بیشتر وقت خود یعنی هفته ها و ماه ها را صرف یادگیری راهبردهای معاملاتی خاص، یا رصد کردن قیمت ها می کنند و در عین حال به نظر می رسد که هرگز در کار خود پیشرفتی حاصل نمی کنند.
برای سود اول خود را بشناسیم.