فرا اعتمادی یک نوع سوگیری شناختی است. زمانی که شخص اعتماد بیش اندازه‌ای به تصمیمات خود دارد، دچار سوگیری فرا اعتمادی شده است. مطالعات در این خصوص نشان داده است که افراد هم در “توانایی‌های خود در پیش‌بینی ” و هم در مورد “ دقت در اطلاعات“، برآوردی بیش از اندازه دارند به مورد اول “فرا اعتمادی در پیش‌بینی” و به دیگری “فرا اعتمادی به اطمینان” می‌گویند.

1)فرا اعتمادی در پیش‌بینی چیست ؟

در این نوع، “سرمایه‌گذاران به توانایی‌های خود در سرمایه‌گذاری بیش از اندازه اعتماد دارند، خصوصا فاصله اطمینان‌های بسیار باریکی در پیش‌بینی‌های خود دارند”

به عنوان یک نمونه مدیران قبلی یا سهامداران موروثی خانوادگی مشهور از آنجایی که نسبت به شرکت خود احساسی ناگسستنی دارند و گمان می‌کنند اطلاعات محرمانه‌ای در اختیار دارند، از متنوع کردن مایملک خود، خودداری می‌کنند( اصل چیدمان سبد سهام ) و مخاطره٬آمیزی این نوع سرمایه‌گذاری را نمی‌پذیرند. با این حال می‌توان از ده‌ها شرکت نام برد که روزگاری ازنمادهای معتبر  بازار سهام بوده‌اند اما  امروز افت قابل ملاحظه‌ای کرده یا اساسا از میان رفته‌اند.

برای بررسی این سوگیری سهامداران و افرادی که از دانش  مدیریت مالی استفاده می‌کنند باید اعتماد فرد به پیش‌بینی‌هایش را مورد سنجش قرار دهد.

پس از عضویت در سایت، از قسمت تست، میزان فرا اعتمادی خود را بسنجید .

2)فرا اعتمادی به اطمینان چیست ؟

سرمایه‌گذارانی که در مورد “قضاوت‌های خود خیلی مطمئن” هستند و “انتظار زیان” را نادیده می‌گیرند، دچار این نوع سوگیری هستند.

این افراد معاملات پرحجمی انجام می‌دهند و صاحب پرتفوهایی می‌شوند که به اندازه ی کافی متنوع نیست و زمانی که اطلاعات بیشتری نسبت به یک موقعیت بدست می‌آورند، حس اطمینان به تصمیمشان هم به طور نادرستی افزایش می‌یابد (زیرا با افزایش اطلاعات احتمالا صحت قضاوت افزایش پیدا نمی‌کند).

برای کشف این سوگیری باید اطمینان فرد به اطلاعات روزمره‌اش را سنجید.

تجویز راهبردی :

در ادامه به چهار مخاطره‌ی اصلی در مبحث فرااعتمادی اشاره می‌کنیم و پیشنهاداتی برای رفع آن ارائه می‌دهیم:

۱) اعتماد بی‌اساس نسبت به توانایی خود در شناسایی سهام شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری بالقوه:

مشاوران برای رفع این اعتماد بی‌اساس باید از مشتریان بخواهند که سوابق سرمایه‌گذاری خود را در طی دو سال مرور کنند، اگر نه همیشه، ولی در اغلب موارد عملکرد ضعیفی مشاهده خواهد شد(در مواردی که این گونه نباشد طول بازه را زیاد کنید).

۲)معاملات مکرر( حجم بالا)

مانند مورد قبلی می‌توانیم از او بخواهیم که سوابق سرمایه‌گذاری خود را مرور و بازده اش را حساب کند تا متوجه اشتباهات گذشته خود بر اثر این سوگیری شود.

اطلاعات به روز شده می‌تواند به رفع این سوگیری کمک کند.

۳)درک ریسک از دست دادن اصل سرمایه

برای این مورد می‌توان از یک توصیه ی دوبخشی استفاده کرد.

نخست، ویژگی‌های سرمایه‌گذاری را برای جست‌وجوی عملکرد بالقوه ضعیف مرور کرده و از این شواهد برای نشان دادن خطرات اعتماد بیش از حد استفاده کنید.

۴)عدم تنوع بخشی پرتفوی

مشاور می‌تواند استراتژی‌های مصون‌سازی مختلفی مثل اختیار فروش و قرضه‌های با نرخ شناور را توصیه کند.

 

  • لطفا درصورت تمایل تجارب خود را با ما در میان بگذارید.