در این مقاله قصد داریم به بهانه حقوق‌های نجومی، لزوم تدوین نظام حاکمیت شرکتی در دولت را با در نظر گرفتن آموزه های اقتصاد رفتاری مورد بررسی قرار دهیم.