معرفی کتاب قوی سیاه

معرفی کتاب قوی سیاه

معرفی کتاب قوی سیاه

قوی سیاه استعاره ی ضعف شناخت بشری است. اما چرا؟

داستان از جایی آغاز می شود که سر فرانسیس بیکن کتاب نو ارغنون را نوشت و در آن قاعده ای برای اثبات نظریه های علمی مطرح کرد این روش او استقرا نام داشت. استقرا قاعده ای است که در آن می توان با مشاهده ی چند پدیده ی تکراری به گزاره ای عام رسید و سپس به کمک قیاس آن را تعمیم داد به عنوان مثال فرض کنید که ما پس از مشاهده ی چند #قوی_سفید به این گزاره ی عام می رسیم که “قو سفید است”. این گزاره تا مدت ها درست به نظر می رسید تا زمانی که جانورشناسان در استرالیا به گونه ای قو برخوردند که سیاه رنگ بود.

نسیم_نیکلاس_طالب نویسنده ی کتاب، #قوی_سیاه را متناظر با پدیده هایی می داند که به مدل های ما وارد نمی شوند زیرا که وقوعشان را نادر می پنداریم اما زمانی که رخ بدهند باعث فروپاشی مدل های ما از واقعیت و موجب زیان های اجتناب ناپذیر می گردند.

در سال ۲۰۰۸ یک #قوی_سیاه واقعی تاثیر گذار، یعنی بی اعتبار شدن وام های مسکن رخ داد. پدیده ای که در ابتدا بسیار نادر می نمود اما با وقوعش بانک های بزرگ جهان را تا مرز فروپاشی برد.

از نظر نویسنده دو جهان میانستان و کرانستان وجود دارد. در میانستان مدل های ما همواره پاسخ گوی نیاز های ما هستند و حتی اگر پدیده ای نادر رخ می دهد تاثیری در نتایج کلی مدل ما ندارد‌. در واقع مکانی مناسب برای کاربرد نمودار نرمال است اما برعکس در کرانستان، قو های سیاه به تواتر ظاهر می شوند در نتیجه باید در کرانستان همواره به دانسته های خود مشکوک باشیم و آن ها را بهبود ببخشیم. او بر این باور است که پس از اختراع دستگاه چاپ و ظهور پدیده ی اینترنت جهان ما هر دم به سوی کرانستان شدن و بالنده شدن نزدیک می شود.

به عنوان پدیده های میانستانی فرض کنید می خواهیم قد و وزن یک جامعه ی ۱۰۰۰ نفره را بسنجیم از آنجایی که بلندی انسان حدی دارد و حتی در صورت وقوع، تاثیر چندانی بر میانگین جامعه ندارد ،می توانیم از نمودار نرمال برای توصیف این جامعه بهره ببریم اما در توزیع دارایی های این ۱۰۰۰۰ نفر چه؟ تنها وجود یک بیل گیتس لازم است تا میانگین جامعه را نسبت به بقیه افراد جامه ی آماری بیگانه کند .

یک مثال دیگر فرض کنید نویسنده ای در هزار سال پیش تصمیم داشت نوشته های خود را منتشر کند. او مجبور بود به ازای هر نسخه کتاب خود را از ابتدا تا انتها رونویسی کند با اختراع چاپ دیگر لازم به رونویسی نبود اما حمل و نقل کتب برای انتشار کتاب محدودیت ایجاد می کرد اما با با وجود پدیده ی اینترنت یک متن ممکن است، بی هیچ محدودیتی میلیون ها بار دیده شود و این یعنی کرانستانی تر شدن دنیای ما.

البته نویسنده ی #قوی_سیاه ، مخاطبان خود را چنین سر در گم رها نمی کند و در فصل پایانی کتاب راه هایی برای “کبود” کردن این قو های سیاه ارائه می کند. برای دانستن پاسخ پرسش “چگونه می توان در این جهان بالنده زیست؟”
توصیه می کنم کتاب را بخوانید.

معرفی کتاب قوی سیاه

پاسخ دادن