معیارهای ارزش‌گذاری بازار سهام

معیارهای ارزش‌گذاری بازار سهام چه وضعیتی را نشان می‌دهند؟

پنج فرض خطا از حباب بورس؛ تقابل دیدگاه‌ها نسبت به روند بازار سهام طی هفته‌های اخیر تشدید شده و همین امر نوسان کُند شاخص بورس و کاهش ارزش معاملات را رقم زده است.

ادامه مطلب