فکر می‌کنید کدام یک گناهکارند؟ «رابرت گارنر» یا «روبرتو گراسیا»؟

در مطالعه ای در دانشگاه میشیگان، به دانشجویان روانشناسی یک متن دفاعیه از یک متهم دادند و از آنها خواستند، قضاوت کنند که تا چه حد متهم را گناهکار می‌دانند.

ادامه مطلب