آیا می‌خواهید مطمئن شوید که بچه‌هایتان سرانجام بزرگسالانی با مدیریت مالی قوی از کار درخواهند آمد؟ کافی‌است چند دلار پول به همراه چند فهم عمومی مالی به آن‌ها بدهید.