مدیریت مالی فرزندان

چهار ترفند برای اینکه بچه‌هایتان را مدیر مالی بار بیاورید

آیا می‌خواهید مطمئن شوید که بچه‌هایتان سرانجام بزرگسالانی با مدیریت مالی قوی از کار درخواهند آمد؟ کافی‌است چند دلار پول به همراه چند فهم عمومی مالی به آن‌ها بدهید.

ادامه مطلب