فصلنامه مالی رفتاری شماره ۱ پائیز ۹۸

مختصری در باره دانش مالی رفتاری

مالی رفتاری که عموماً از آن به عنوان کاربرد روانشناسی در دانش مالی تعبیر می‌شود، به ویژه پس از ترکیدن حباب سهام شرکت‌های تکنولوژی در مارس ۲۰۰۰ ، به یک موضوع روز تبدیل شده است. تشابه اسمی واژه‌هایی نظیر علوم رفتاری، روانشناسی سرمایه گذار، روانشناسی شناختی، اقتصاد رفتاری، اقتصاد تجربی و علوم شناختی وجود دارد. فعالین این حوزه ممکن است با کار مشهور پروفسور رابرت شیلر، استاد دانشگاه ییل با عنوان کثرت غیرعقلایی آشنا باشند. وی در این کتاب به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهد که بر اساس معیارهای تاریخی مختلف، قیمت سهام شرکتها افزایشبیرویه ای داشته است. او پیشبینی می‌کند که ممکن است مردم از عملکرد آتی بازار سهام ناخشنود شوند. با این حال تعداد کمی این هشدار را جدی گرفتند. اما پیشبینی وی درست از آب درآمده و حباب ترکید.
یکی دیگر از محققین برجسته مالی رفتاری، دکتر ریچارد تالر استاد دانشگاه شیکاگو است که با کمک اون لامونت مطلبی را با عنوان «آیا بازارها م یتوانند جمع و تفریق کنند؟» منتشر نمود. از دیگر چهره‌های برجسته در زمینه مالی رفتاری، پروفسور هرش شفرین از دانشگاه سانتا کلارا است که با انتشار مقالات بسیار،به توسعه دانش مالی رفتاری کمک قابل ملاحظه ای نموده است. کتاب وی با عنوان «آن سوی حرص و نگرانی: درک مالی رفتاری و روانشناسی سرمایه گذاری، ترکیدن حباب قیمتی اوراق بهادار را پیشبینی می‌کند.