فروش کتاب خوی حیوانی

۶۴,۵۰۰ تومان

ناشر: تهران، آراد کتاب
مترجم: ثآرا سادات میران
نوبت چاپ: اول 1399
شابک:
978-600-186-447-6

 

اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری مقولۀ بسیار مهم و پررنگی در تصمیم گیریهای فردی است که غفلت از وجود این اثرات در برنامه ریزیهای خرد و کلان، میتواند به تصمیمگیری های غیربهینه منتهی شو د.

شاهین احمدی
رئیس مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق و ارواق بهادار ، مدرس و مترجم

💠 با مطالعه این کتاب و بررسی چالش ها و بحرانهای م الی د ر می یابیم که علل تصمیمهای ما و رفتار بازار ریشه در ذهن دارند. در این کتاب در مییابیم که چرا اکثر پیشبینیهای ما در بحرانهای اقتصادی به شکست میانجامد. در خصوص طیف سیاه و سفید اطمینان مطلق و عدم اطمینان در بازارهای مالی میآموزیم، و در مییابیم که حقیقت ه ای ساد ه اقتصادی در گرماگرم احساسات سرمایهگذاران گم میشوند.

دکتر رضا اناری
مدرس و مدیر ریسک و پروژه و تریدر حساب شخصی

💠 روایت خوی حیوانیداستان زمان اکنون است؛ چگونه آدمها تأثیر میگیرند و تأثیر میگذارند، سقوط میکنند یا اوج میگیرند.

پوریا فلاح
نویسنده و منتقد

💠 تأکید نویسنده روی تحقیق روانشناختی در مورد تأثیرگذاری احساسات بر تصمیمگیری نهایی میباشد، به عبارتی دیگر تحقیق در مورد زمینههای تصمیمگیری و روانشناختی اقتصادی ارائه و ادعاهای نظری برای آنها مبتنی بر احساسات و عوامل محیطی میباشد و در پایان در مورد جهتگیریهای آتی به تحقیق درباره نقش احساسات و عوامل محیطی بر تص میمگیری افراد پرداخته میشود.

مهندس علی اصغر امیری
فعال بازار سرمایه و بازارهای مالی

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

اولین نفری باشید که برای “فروش کتاب خوی حیوانی” یک نظر ارسال میکنید