پلن های قیمت گذاری

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص.

پلاتینیوم
100 تومان
 • شش ماهه
 • ۲ گیگابایت فضا
 • نوشیدنی های نامحدود
 • شامل دامنه رایگان
 • ۲۰۰ ایمیل
 • پشتیبانی مادام العمر نامحدود
طلایی
50 تومان
 • سه ماهه
 • در شصت و سه درصد
 • گذشته، حال و آینده
 • شناخت فراوان جامعه و متخصصان
 • می طلبد
 • نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان.
نقره ای
35 تومان
 • دو ماهه
 • ۲ گیگابایت فضا
 • نوشیدنی های نامحدود
 • شامل دامنه رایگان
 • ۲۰۰ ایمیل
 • پشتیبانی مادام العمر نامحدود
برنزی
20 تومان
 • یک ماهه
 • ۲ گیگابایت فضا
 • نوشیدنی های نامحدود
 • شامل دامنه رایگان
 • ۲۰۰ ایمیل
 • پشتیبانی مادام العمر نامحدود

گواهی نامه ها

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگویی.