پلن های قیمت گذاری

در این بخش می‌توانید گزینه مناسب خود را با توجه به امکانات هر پلن انتخاب نمایید.

پلاتینیوم
230 تومان
 • یک ساله
 • ۶۰% تخفیف
 • پشتیبانی (نامحدود)
 • امکان انتشار مقاله ۱۲
 • ساختن صفحه پروفایل (دارد)
 • تخفیف دوره‌ها، کتاب‌ها و سمینارها (دارد)
طلایی
128 تومان
 • شش ماهه
 • ۷۳% تخفیف
 • پشتیبانی (نامحدود)
 • امکان انتشار مقاله ۶
 • ساختن صفحه پروفایل (دارد)
 • تخفیف دوره‌ها، کتاب‌ها و سمینارها (دارد)
نقره ای
81 تومان
 • سه ماهه
 • ۳۷% تخفیف
 • پشتیبانی (محدود)
 • امکان انتشار مقاله ۳
 • ساختن صفحه پروفایل (دارد)
 • تخفیف دوره‌ها، کتاب‌ها و سمینارها (محدود)
برنزی
37 تومان
  • یک ماهه
  • بدون تخفیف
  • پشتیبانی (محدود)
  • امکان انتشار مقاله ۱
  • ساختن صفحه پروفایل (دارد)
  • تخفیف دوره‌ها، کتاب‌ها و سمینارها (ندارد)

مشتریان درباره ما چه می گویند؟

ما خوشحال هستیم و افتخار می کنیم که با بیش از ۱۰ سال سابقه کار، به خاطر اصول، رفتار و کار حرفه ای صادقانه مان، بسیاری از مشتریانمان به دوستان مان تبدیل شده اند. مراجعه ها و توصیه های آنها سرمایه ی بسیار ارزشمندی برای ماست که می تواند به نوبه ی خود در نتیجه ی سالها کار بدون عیب و نقص بوجود آمده باشد. فهرست مشتریان ما بسیار گسترده و زیاد است اما با توجه به شرایط و موقعیت، در اینجا شما تنها می توانید آن تعداد از مشتریانی را که رضایت خودشان را در رابطه با کار ما اعلام کرده اند ببینید...