پلن های قیمت گذاری

در این بخش می‌توانید گزینه مناسب خود را با توجه به امکانات هر پلن انتخاب نمایید.

اشتراک یک ماهه
57000 تومان

دسترسی به تمام محتوای سایت به مدت یکماه مشاهده ویدئوهای اختصاصی مشاهده مقالات ترجمه شده مشاهده کتاب های تخصصی

اشتراک سه ماهه
99000 تومان

دسترسی به تمام محتوای سایت به مدت  سه ماه مشاهده ویدئوهای اختصاصی مشاهده مقالات ترجمه شده مشاهده کتاب های تخصصی

اشتراک شش ماهه
148000 تومان

دسترسی به تمام محتوای سایت به مدت شش ماه مشاهده ویدئوهای اختصاصی مشاهده مقالات ترجمه شده مشاهده کتاب های تخصصی

اشتراک یک ساله
249000 تومان

دسترسی به تمام محتوای سایت به مدت یکسال مشاهده ویدئوهای اختصاصی مشاهده مقالات ترجمه شده مشاهده کتاب های تخصصی

مشتریان درباره ما چه می گویند؟

ما خوشحال هستیم و افتخار می کنیم که با بیش از ۱۰ سال سابقه کار، به خاطر اصول، رفتار و کار حرفه ای صادقانه مان، بسیاری از مشتریانمان به دوستان مان تبدیل شده اند. مراجعه ها و توصیه های آنها سرمایه ی بسیار ارزشمندی برای ماست که می تواند به نوبه ی خود در نتیجه ی سالها کار بدون عیب و نقص بوجود آمده باشد. فهرست مشتریان ما بسیار گسترده و زیاد است اما با توجه به شرایط و موقعیت، در اینجا شما تنها می توانید آن تعداد از مشتریانی را که رضایت خودشان را در رابطه با کار ما اعلام کرده اند ببینید...