ریشه‌ها و عوامل فساد مالی

ریشه‌ها و عوامل فساد مالی و ابزارها و روش‌های کنترل آن

فساد مالی، رفتاری نامشروع، غیرقانونی و ضداجتماعی است که مسیر پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ناهموار می‌سازد و بعضا، هزینه سنگینی را بر دولت و جامعه وارد می‌کند. در این مطلب قصد داریم از ریشه‌ها و عوامل فساد مالی و ابزارها صحبت کرده و روش‌های کنترل آن را بیان کنیم.

ادامه مطلب