رویکرد دانش مالی رفتاری درباره فقر

رویکرد دانش مالی رفتاری درباره فقر – فقر احمق می‌کند!

اگرچه تمام مشکل افراد فقیر مربوط به کمیابی نیست؛ کمیابی می‌تواند نشانگر نوع ذهنیتی باشد که افرادِ درگیر با فقر از خود نشان می‌دهند. در این مطلب با رویکرد دانش مالی رفتاری درباره فقر آشنا خواهیم شد.

ادامه مطلب
ریشه‌ها و عوامل فساد مالی

ریشه‌ها و عوامل فساد مالی و ابزارها و روش‌های کنترل آن

فساد مالی، رفتاری نامشروع، غیرقانونی و ضداجتماعی است که مسیر پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ناهموار می‌سازد و بعضا، هزینه سنگینی را بر دولت و جامعه وارد می‌کند. در این مطلب قصد داریم از ریشه‌ها و عوامل فساد مالی و ابزارها صحبت کرده و روش‌های کنترل آن را بیان کنیم.

ادامه مطلب