یکی از موضوعاتی که امروزه در معاملات بورس و بازارهای مالی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، چگونگی رفتار افراد و تورش‌های رفتاری در این معاملات است.