آیا می‌دانید که در برخی از روزهای هفته بورس اوراق و بهادار تهران با بازدهی، نوسان‌پذیری و حجم معاملات بیشتری روبه‌رواست؟ اگر نمی دانستید این تحقیق را بخوانید.