فرسایش توان و تصمیم‌گیری

فرسایش “توان و تصمیم‌گیری” و تعریف علمی آن چیست؟

انسان اقتصادی فردی است که همواره به‌دنبال انتخاب‌هایی است که مطلوبیت او را حداکثر کند. فرض می‌شود که او دارای اطلاعات کامل، ذهن نامحدود و قدرت بالای پردازش اطلاعات است.

ادامه مطلب