روزهای نزدیک به سال نو، روزهای پر تب و تابی است، مردم برای خریدهای عید به مراکز خرید می‌روند و با شوق و ذوق به دنبال اجناس خود می‌گردند.