در یک مطالعه که توسط #دن_آریلی (۲۰۰۲) انجام شد، بالای ۴۰۰۰۰ نفر در یک آزمایش شرکت کردند. به شرکت‌کنندگان ۲۰ سوال ریاضی داده شد. در این مطلب می خواهیم بدانیم که آیا انسان‌ها موجودات تقلبکاری هستند و واقعیت‌هایی درباره دروغ را بهتر بدانیم.