درباره نوسانات بازار و خود-اسنادی بدانیم و آن‌ را بهتر بشناسیم!

این روزها شاهد حضور افراد غیرحرفه‌ای در بازار سهام هستیم. حضور ایشان در بازار اثرات مثبت زیادی در کل و در بلندمدت دارد. اما جنبه‌ای از پویایی‌های روانی این افراد را بررسی می کنیم. 

ادامه مطلب