یکی از اشکالاتی که موقع مرور سوگیری رفتار رمه ای(گله ای) گرفته می‌شود این است که چرا انسانها را به حیوانات تشبیه می‌کنید؟! پیشنهاد جایگزین عبارت “رفتارگروهی” است. در این مطلب بررسی و چرایی رفتار رمه‌ای را خواهیم داشت.