اینجا در استرالیای گرمسیر، کروکدیل های آب شور زندگی می کند ، شکارچی ترسناک و باهوشی که می دانیم برای چند روز یا چند هفته صبورانه منتظر می ماند تا شکاری بی خبر از همه جا به کناره ی آب بیاید و به وعده ی غذایی بعدی او تبدیل شود. در این مطلب ارتباطی بین معامله‌گران و چیزی که از کروکودیل ها می توانند بیاموزند برقرار کرده ایم.