ایده پدرمآبی لیبرتارین

در توضیح ایده پدرمآبی لیبرتارین این مقاله را مطالعه کنید!

برای توضیح ایده ریچارد ثیلر خواستیم که کسی در این رابطه مطلبی تهیه کند و جناب وحید اشرفی که همکار پژوهشی دَن اَریلی در دانشگاه دوک هستند زحمتش را کشیدند. این مقاله به بررسی ایده پدرمآبی لیبرتارین می پردازد.

ادامه مطلب