رویکرد دانش مالی رفتاری درباره فقر

رویکرد دانش مالی رفتاری درباره فقر – فقر احمق می‌کند!

اگرچه تمام مشکل افراد فقیر مربوط به کمیابی نیست؛ کمیابی می‌تواند نشانگر نوع ذهنیتی باشد که افرادِ درگیر با فقر از خود نشان می‌دهند. در این مطلب با رویکرد دانش مالی رفتاری درباره فقر آشنا خواهیم شد.

ادامه مطلب