مدل‌های ذهنی و اثرگذاری دیدگاه

مدل‌های ذهنی و اثرگذاری دیدگاه و نمود آن در بازی فوتبال

ما به ندرت از مدل‌هایی که داریم، آگاه هستیم. هنگامی که ما واقعیت را می‌بینیم، به ندرت در موردِ اثرگذاری مِیل (دیدگاه) خود بر آنچه که دیده‌ایم تعمق می‌کنیم. در مورد مدل‌های ذهنی و اثرگذاری دیدگاه بیشتر بدانید.

ادامه مطلب