ریچارد تیلر و نظریه وی درباره تردید

ریچارد تیلر و نظریه وی درباره تردید در فرضیه بازارهای کارآ

جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۷ به دکتر ریچارد تیلر استاد دانشکده کسب‌وکار دانشگاه شیکاگو اعطا شد. در یادداشت‌های پیشین به‌طور مفصل به دستاورد‌های وی و بحث تلنگر پرداخته‌ایم.

ادامه مطلب