ویدئوهای اختصاصی مالی رفتاری

ویدئوهای زیر به صورت کاملا اختصاصی توسط تیم مالی رفتاری تهیه و ترجمه شده اند.

تفکر سریع و آهسته از دانیل کانمن ۸

خلاصه کتاب تفکر سریع و آهسته از دانیل کانمن بخش ۸

تفکر سریع و آهسته از دانیل کانمن ۷

خلاصه کتاب تفکر سریع و آهسته از دانیل کانمن بخش ۷

تفکر سریع و آهسته از دانیل کانمن ۶

خلاصه کتاب تفکر سریع و آهسته از دانیل کانمن بخش ۶

تفکر سریع و آهسته از دانیل کانمن ۵

خلاصه کتاب تفکر سریع و آهسته از دانیل کانمن بخش ۵

تفکر سریع و آهسته از دانیل کانمن ۴

خلاصه کتاب تفکر سریع و آهسته از دانیل کانمن بخش ۴

تفکر سریع و آهسته از دانیل کانمن ۳

خلاصه کتاب تفکر سریع و آهسته از دانیل کانمن بخش ۳

تفکر سریع و آهسته از دانیل کانمن ۲

خلاصه کتاب تفکر سریع و آهسته از دانیل کانمن بخش ۲

تفکر سریع و آهسته از دانیل کانمن ۱

خلاصه کتاب تفکر سریع و آهسته از دانیل کانمن بخش ۱

اگر تبلیغات نوشابه صادقانه بود

اگر تبلیغات نوشابه صادقانه بود

اگر تبلیغات گوشی موبایل صادقانه بود

اگر تبلیغات گوشی موبایل صادقانه بود

اگر تبلیغات کتب درسی صادقانه بود

اگر تبلیغات کتب درسی صادقانه بود

اگر تبلیغات قهوه صادقانه بود

اگر تبلیغات قهوه صادقانه بود

اگر تبلیغات قرعه کشی‌ها صادقانه بود

اگر تبلیغات قرعه کشی‌ها صادقانه بود

اگر تبلیغات اسمارت واچ صادقانه بود

اگر تبلیغات ساعت هوشمند صادقانه بود

اگر تبلیغات دانشگاه صادقانه بود

اگر تبلیغات دانشگاه و تحصیل صادقانه بود

اگر تبلیغات انرژی زاها صادقانه بود

اگر تبلیغات نوشیدنی‌های انرژی زا صادقانه بود

اگر تبلیغات خودرو صادقانه بود

اگر تبلیغات خودرو صادقانه بود

اگر تبلیغات خطوط هوایی صادقانه بود

اگر تبلیغات خصوط هوایی صادقانه بود

اگر تبلیغات بیمه صادقانه بود

اگر تبلیغات بیمه صادقانه بود

اگر تبلیغات بلک فرایدی صادقانه بود

اگر تبلیغات بلک فرایدی صادقانه بود

راهکار دم دستی

راهکار دم دستی

تاثیر مالکیت در رفتار

تاثیر مالکیت در رفتار

آیا سرگرمی رفتار را تغییر می‌دهد؟

آیا بازی و سرگرمی رفتار را تغییر می دهد ؟