ویدئوهای اختصاصی مالی رفتاری

ویدئوهای زیر به صورت کاملا اختصاصی توسط تیم مالی رفتاری تهیه و ترجمه شده اند.

راهکار دم دستی

راهکار دم دستی

تاثیر مالکیت در رفتار

تاثیر مالکیت در رفتار

آیا بازی و سرگرمی رفتار را تغییر می دهد؟

آیا بازی و سرگرمی رفتار را تغییر می دهد ؟